Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2014

endlesshope
“Osoba, która nie ma serca to zazwyczaj ta sama osoba, która kiedyś miała go za dużo.”
Reposted fromeazyi eazyi
endlesshope
Siła wcale nie wystarcza. Bo mogę być silna, ale jednocześnie mogę być wewnętrznie poraniona. Może mnie cholernie boleć. Mogę być pokaleczona życiem, a siła to tylko umiejętność zabandażowania tych ran w taki sposób, dzięki któremu ich nie widać. 
— Nie widzisz ich, prawda?
Reposted fromdontforgot dontforgot
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
endlesshope
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
endlesshope
endlesshope
endlesshope
9354 3f8d 500
Reposted fromCsengee Csengee

December 14 2014

endlesshope
lepiej wiecznie szukać
niż choć raz przed sobą skłamać
że znalazłem
że już mam
że wystarcza
— happysad
Reposted frommefir mefir

December 13 2014

2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina
endlesshope
5407 c01c
Reposted frommountaindew mountaindew
endlesshope
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek
endlesshope
3111 477c
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
endlesshope

December 02 2014

endlesshope
Reposted fromhole-love hole-love
endlesshope
Reposted fromhole-love hole-love

November 26 2014

endlesshope
3135 fee6
Reposted fromsilkydreams silkydreams

November 24 2014

endlesshope
Reposted frommefir mefir
endlesshope
endlesshope
8109 9c40
endlesshope
Reposted fromadwokatdiabla adwokatdiabla
endlesshope
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...